HAVLÍK OPAL dokončeno

V minulých dnech byla dokončena zakázka u našeho klienta společnosti HAVLÍK OPAL spol. s r. o. v Bruntále. V průběhu letošního června a července naši technici nainstalovali a zprovoznili automatický systém skladování, přepravy a dávkování mouky pro výrobu trvanlivých tyčinek od našeho italského partnera společnosti CEPI S.p.A.. Systém je tvořen dvěma vnitřními, tenzometricky váženými montovanými kovovými sily typu SILBOX s celkovou kapacitou cca. 66 tun, přetlakovou pneumatickou potrubní přepravou mouky a dávkovacím místem pro dva hnětače. Sestava moučného hospodářství je doplněna o bezpečnostní ventily CEPATIC, které zabezpečují aktivní kontrolu plnících tlaků z cisterny do sil.

 

 

Další příspěvky