Chemie
PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Hygienické skladování a automatické dávkování práškových nebo granulovaných polymerů, jako jsou pvc granule a třísky.

Sila mohou být vybavena izolací, klimatizačními a odvlhčovacími systémy a mohou být plněna přímo z nákladních automobilů nebo z jiných sil, případně z pytlových a big bagových výsypných stanic. Jednoduché nebo vícenásobné automatické vybírání a fluidizace pro přesné řízení FIFO. Systémy prosévání pro zajištění bezpečnosti materiálu. Plně automatizované stanice pro skladování a vysoce přesné dávkování polymerů pro extrudéry.
Kontrola hmotnosti všech sil a dávkovacích stanic v reálném čase. Všechny operace jsou řízeny plně integrovanými dotykovými panely pro řízení výroby, plnění, mytí, klimatizaci a údržbu inženýrských sítí a softwarem zajišťujícím plnou sledovatelnost. Veškeré strojní zařízení vyhovuje legislativě ATEX. Řešení na míru pro všechny složky vyžadující speciální zacházení.