Těstoviny a obiloviny
KUSKUS

Zařízení na výrobu kuskusu s hygienickým makroskladováním a mikro skladováním a automatickým dávkováním krupice z tvrdé pšenice. Sila mohou být vybavena izolačními, klimatizačními a odvlhčovacími systémy a mohou být plněna přímo z cisteren automobilů nebo z jiných sil, případně z pytlových a big bagových výsypných stanic. Jednoduchá nebo vícenásobná automatizovaná extrakce a fluidizace pro přesné řízení FIFO. Centralizovaný systém chlazení mouky pro postupné dosažení nastavené teploty. Systémy prosévání pro zajištění bezpečnosti potravin.

Plně automatizovaná stanice pro skladování a vysoce přesné dávkování mikrosložek, jako je sůl, barviva a aromata. Nádrže na tekutiny a mycí systém CIP pro kompletní čištění nádrží a potrubí. Řešení na míru pro jakoukoli přísadu vyžadující speciální zacházení.
Kontrola hmotnosti všech sil a dávkovacích stanic v reálném čase. Všechny operace jsou řízeny plně integrovanými dotykovými panely pro řízení výroby, plnění, mytí, klimatizaci a údržbu inženýrských sítí a softwarem zajišťujícím úplnou sledovatelnost. Veškeré strojní vybavení vyhovuje legislativě ATEX a je vhodné pro abrazivní produkty, jako je sůl.